Første bind

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Dig og Heidegger

En introduktion til de europæiske vidensbegrebers systematik og historie fra antikken til i dag

487 sider

Melanos, Frederiksberg, 2020 (tredje, forbedrede udgave)

250 kr. (plus porto)


Med Dig og Heidegger tilbyder jeg en introduktion til de kundskaber jeg skønnede måtte være nødvendige for at læse dens efterfølgere. Bogen indeholder en systematisk-historisk gennemgang af den europæiske filosofi- og videnshistorie fra den græske oldtid til i dag (starten på det 21. århundrede). Fremstillingen er indlagt i en kultur- og samfundshistorisk kontekst der løbende suppleres af sprogteoretiske betragtninger over de forskellige epokers sprog- og tekstopfattelser.

Andet bind

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Mig og Heidegger

En legende om væren, viden og sprog

642 sider

Anden, reviderede og udvidede udgave

Melanos, Frederiksberg, 2020

300 kr. (plus porto)

Tysk oversættelse er udkommet, ligeledes i anden, forbedrede udgave (for information på tysk klik her).


Mig og Heidegger, trilogiens andet bind, omhandler den tyske tænker Martin Heideggers løbebane som filosof, forsker og forkynder, således som dokumenteret af den monumentale udgave af hans samlede skrifter (Gesamtausgabe). Bogen er konciperet som en blanding af storytelling og close reading. Gennem indgående analyser af Heideggers tekster fortæller jeg hvorledes denne i løbet af sin karriere udviklede et sæt af stadig mere revolutionerende teser om emner som viden (sandhed), væren (betydning) og sprog (Logos). Fra de mere skjulte lag af hans mange skrifter fremdrager jeg desuden den vedvarende dialog med kristendommen og dens gåder som Heidegger opretholdt livet igennem. Heideggers hemmelige ambition var at gøre troens fundament tilgængeligt for erkendelse. Bl.a. derfor har jeg kaldt min bog en legende.

 Tredje bind

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Ham og Heidegger

I: En Λογος-kommentar; II: Paraphysica

151 sider

Melanos, Frederiksberg, 2021

200 kr. (plus porto)


I første del af Ham og Heidegger vil læseren finde en ganske minutiøs tolkning af den relativt kortfattede tekst som Heidegger i 1951 publicerede under titlen Logos (Heraklit, Fragment 50). Heraklit, viser jeg, er dog blot det mere eller mindre vilkårligt valgte påskud for et sprog- og tankeeksperiment af en aldrig tidligere praktiseret nøgternhed i omgangen med sprog.

Anden del er viet forsøget på fremstille hovedlinjerne i Heideggers erkendelseskristendom. Så længe kristendommen er en trossag, står den magtesløs over for den metafysik der truer med at teknificere sprog og tanke. Heroverfor sætter Heidegger et alternativ jeg kalder parafysik, en lære om sprog, i hvilken den johannæiske Logos undergår et glidende stilskifte fra troens til erkendelsens registre.
Karsten Hvidtfelt Nielsen er født i 1947. Han blev i 1977 ph.d. med en afhandling om lingvistisk sprogteori (Hjelmslev). Og i 2003 dr.phil. med en disputats om logisk sprogteori (Spinoza og Gödel).


Bøgerne kan købes ved henvendelse til forlaget pr. mail:

melanos.khn@gmail.com eller pr. brev til postadresse: Karsten Hvidtfelt Nielsen, Melanos, Amalievej 8, 2. th., Frederiksberg C. Betaling pr. efterkrav.


Billede af Heidegger: Med tilladelse fra Deutsches Literaturarchiv Marbach
Melanos · Amalievej 8, 2. th. · 1875 Frederiksberg C