Tredje bind:

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Ham og Heidegger

En Λογος-kommentar

128 sider

Melanos, Frederiksberg, 2019

200 kr. (plus porto)


I Ham og Heidegger, trilogiens tredje del, genoptages på systematiseret og fordybende vis den sprogteori som forgængeren, Mig og Heidegger, blandt flere andre emner omhandlede. Men hvor denne bygger sin fremstilling på samtlige udgivne bind af Heideggers voluminøse Gesamtausgabe, indskrænker Ham og Heidegger sig til at kommentere en enkelt artikel på 21½ side. Det drejer sig om den Λογος-tekst Heidegger i 1951 publicerede under titlen Logos (Heraklit, Fragment 50). Heraklit, viser jeg, er dog kun det mere eller mindre tilfældigt valgte påskud for et sprog- og tankeeksperiment der har til hensigt at fremme en aldrig tidligere praktiseret nøgternhed i omgangen med sprog.Bogen er efterfølgeren til


Andet bind:

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Mig og Heidegger

En legende om væren, viden og sprog

629 sider

Melanos, Frederiksberg, 2016

Udsolgt fra forlaget - tysk oversættelse, udgivet medio oktober 2019, kan købes (for information på tysk klik her).


Mig og Heidegger, trilogiens andet bind, omhandler den tyske tænker Martin Heideggers løbebane som filosof og forsker, således som dokumenteret af den monumentale udgave af hans samlede skrifter (Gesamtausgabe). Bogen er konciperet som en blanding af storytelling og close reading og fortæller om hvorledes Heidegger i løbet af sin karriere udviklede et sæt af stadig mere revolutionerende teser om emner som viden (sandhed), væren (betydning) og sprog (Logos). Jeg har kaldt bogen en legende bl.a. for at understrege dens stadige nærhed til Heideggers egne tekster (legenda: de ting de bør læses).og til 


Første bind, der nu foreligger i tredje, let reviderede udgave:

Karsten Hvidtfelt Nielsen

Dig og Heidegger

En introduktion til de europæiske vidensbegrebers systematik og historie fra antikken til i dag

487 sider

Melanos, Frederiksberg, 2020 (tredje udgave)

250 kr. (plus porto)


Med Dig og Heidegger tilbyder jeg en introduktion til de kundskaber jeg skønnede måtte være nødvendige for at læse dens efterfølgere. Bogen indeholder en systematisk-historisk gennemgang af den europæiske filosofi- og videnshistorie fra den græske oldtid til i dag (starten på det 21. århundrede). Fremstillingen er indlagt i en kultur- og samfundshistorisk kontekst der løbende suppleres af sprogteoretiske betragtninger over de forskellige epokers sprog- og tekstopfattelser.Karsten Hvidtfelt Nielsen er født i 1947. Han blev i 1977 ph.d. med en afhandling om lingvistisk sprogteori (Hjelmslev). 0g i 2003 dr.phil. med en disputats om logisk sprogteori (Spinoza og Gödel).


Bøgerne kan købes ved henvendelse til forlaget pr. mail:

melanos.khn@gmail.com eller pr. brev til postadresse: Karsten Hvidtfelt Nielsen, Melanos, Amalievej 8, 2. th., Frederiksberg C. Betaling pr. efterkrav.


Billede af Heidegger: Med tilladelse fra Deutsches Literaturarchiv Marbach
Melanos · Amalievej 8, 2. th. · 1875 Frederiksberg C